Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Party en Feestverhuur Groningen bv kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze
diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website van ons heeft verstrekt.
Party en Feestverhuur Groningen bv kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  1. Uw voor- en achternaam
  2. Uw adresgegevens
  3. Uw telefoonnummer
  4. Uw e-mailadres
  5. Uw IP-adres

Waarom hebben wij u gegevens nodig?

Partyverhuur Groningen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u
daar om verzoekt,
en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt
worden.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten
overeenkomst van opdracht.
Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

Partyverhuur Groningen bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen
overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden
Partyverhuur Groningen bv verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u,
of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Websitebezoek
Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt.

Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij gebruiken deze informatie
om de werking van de website te verbeteren.

Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze bezoekgegevens
worden gemeten en bijgehouden met behulp van eigen servers.

Geen derde partijen worden hierbij ingezet.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie of verwijdering sturen naar partyverhuurgroningen050@gmail.com

Wij zullen zo snel als mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Beveiliging
Partyverhuur Groningen bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen
om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van partyverhuur Groningen bv maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op via partyverhuur050@gmail.com

Wij zijn als volgt te bereiken:
Adres: Beckersweg 10-1 9713 az Groningen
Telefoon: 06-38167940
E-mailadres: partyenfeestverhuurgroningen@gmail.com

Tot 1 maart zijn wij bezig met onderhoud aan onze artikelen. U kunt gerust een boeking plaatsen op een datum daarna.
Wij zijn vanaf nu 's zaterdags van 10:00 - 16:00 open. Nog meer tijd om je feestje in goede banen te leiden dus!